Съдия Васко Петров е новият административен ръководител на Районен съд -Гоце Делчев

2 12/10/2021 16:00 Гоце Делчев
Съдия Васко Петров е новият административен ръководител на Районен съд -Гоце Делчев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Васко Петров, съдия в Районен съд – Гоце Делчев, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 18.11.2021 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия преназначава Магдалена Жбантова-Стефанова на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител на Районен съд – Гоце Делчев, длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 18.11.2021 г.

Решенията са във връзка със заявеното от нея писмено желание за преназначаване по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Предвид определения от ВСС ред за излъчване по старшинство на магистрат за изпълняващ функциите на административен ръководител, е предложен съдия Петров, който има 23 години и 11 месеца прослужено време на съдийска длъжност и е изразил писмено съгласие да изпълнява ръководните функции до встъпване в длъжност на нов председател.

Категории

Региони

Страници