Община Сатовча осигури 3629 лева за лечение на две момчета от Вълкосел и Слащен

3 07/10/2021 15:15 Сатовча
Община Сатовча осигури 3629 лева  за лечение на две момчета от Вълкосел и Слащен

Община Сатовча осигури 3629 лева  за лечение на две момчета от Вълкосел и Слащен

За периода от 01.05.2021 – до 31.08.2021 година в Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” са постъпили общо средства в размер на 4991,37 лева.

По решение на Комисията за второ четиримесечие на 2021 година са разходвани средства в размер на 3629 лева, от които 3000 лева за лечението на Ерик Карабайрамов от село Вълкосел и 629 лева за лечението на Серхан Алендаров от село Слащен.

Общо постъпилите парични средства по сметката на Фонда в периода от 01.08.2006 година до 31.08.2021 година са размер на 167 244,70 лева. Общо изплатените парични средства по решение на Комисията към 31.08.2021 годи- на са 107 608,67 лева. Парично подпомогнати от Фонда са общо 61 деца, от които 23 допълнително.

Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на 59 636,03 лева

Категории

Региони

Страници